Pradėti įgyvendinti mokymai Šiaulių apskrities jaunimui antikorupcine ir įsitraukimo į viešosios politikos formavimą tematika

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Pradėta įgyvendinti veikla Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read“ .

Pirmieji mokymai vyks Šiaulių Santarvės gimnazijoje 2023 m. kovo 20 d. ir kovo 27 d.  Mokymų dalyvių grupė suformuota efektyviai išnaudojant Projekto partnerystę.

Mokymų medžiaga ČIA

Daugiau naujienų