Prisijungėme prie Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo

Šiaurės Lietuvos kolegija efektyviau galės prisidėti prie skurdo problemos mažinimo.

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

2022 m. kovo 2 d. nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ oficialiai prisijungė prie asociacijos „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“. Ši asociacija, priklausanti Europos kovos su skurdu tinklui (EAPN), vienija ir stiprina daugiau nei pusšimtį su skurdu ir socialine atskirtimi kovojančių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų.
Asociacijos ir jos narių pagrindiniai siekiai – stiprinti Lietuvos NVO institucinius gebėjimus ir
plėtoti jų bendradarbiavimą su nacionalinėmis bei vietinėmis institucijomis, mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje; prisidėti prie LR Vyriausybės bei ES patvirtintų kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų įgyvendinimo (šaltinis: https://www.smtinklas.lt/).
Į asociacijos veiklą įsijungusi organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ turės palankesnes galimybes išnaudoti bendradarbiavimo potencialą, efektyviau vykdyti skurdą patiriančių asmenų atstovavimą ir prisidėti prie skurdo problemos mažinimo.

Daugiau naujienų