Rengiamas pasiūlymas dėl mokymosi visą gyvenimą plėtotės – siekiama teisinio reglamentavimo pokyčių

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Įgyvendinant projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, pradėtas rengti dar vienas viešojo valdymo pasiūlymas. Iš VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ narių sudaryta pasiūlymo rengimo darbo grupė rengia pasiūlymą dėl mokymosi visą gyvenimą bei jo modelio kūrimo. Pasiūlymo rengimo procese, siekiant įvertinti skirtingų specialistų grupių ir visuomenės nuomonę, bus organizuojama viešoji Apskritojo stalo diskusija „Mokymosi visą gyvenimą modelio kūrimas: VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pasiūlymas dėl viešojo valdymo sprendimų“. Viešojo valdymo srities “Švietimas ir mokslas” pasiūlymas rengiamas pagal Projekto veiklą Nr. 2.1.

Pasiūlymas bus teikiamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Išsamesnė informacija apie Projektą: https://www.slk.lt/nvo-sinergija

Daugiau naujienų