Įgyvendinta patirties pasikeitimo stažuotė Norvegijoje

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email
APF

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija” pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje bei vykdydama projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” 2022 m. spalio pab. įgyvendino patirties pasikeitimo stažuotę Norvegijoje, kurioje su Projekto partneriu FURIM Institutt (Oslas) pasikeista teigiama veiklos, siekiant aktyvesnio įsitraukimo į viešosios politikos formavimą, patirtimi.

4 dienų stažuotėje dalyvavo 3 NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija” (Projekto vykdytojo) atstovai ir 1 Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” (Projekto partnerio) atstovai. Stažuotėje buvo vykdomos kokybiškos veiklos ir susitikimai, kurie užtikrino visų dalyvaujančių pusių efektyvų tikslinių kompetencijų tobulinimą, sudarė sąlygas plėtoti perspektyvinę partnerystę. Stažuotės tematinis turinys: 1) šiuolaikinių neformaliojo ugdymo didaktikų bei metodų (simuliacinio ir kt.), didinančių antikorupcinio švietimo, pilietinio ugdymo efektyvumą, taikymo galimybės ir geroji patirtis, dirbant su jaunimu bei kitomis visuomenės grupėmis; 2) efektyvūs skatinimo dalyvauti pilietinėse veiklose būdai ir formos, siekiant aktyvesnio įsitraukimo į viešosios politikos formavimą ir sprendimų priėmimą; 3) pilietinių visuomenės organizacijų (PVO) veiklos patirtis, rengiant bei atsakingoms institucijoms teikiant viešojo valdymo pasiūlymus ir dalyvaujant tautinių mažumų integracijos klausimų sprendime.

Projekto veikla Nr. 1.1. „Tarptautinės patirties pasikeitimo stažuotės Norvegijoje (Osle) įgyvendinimas, vizituojant „FURIM Institutt“ (1 Partnerį) ir  kitas pilietinės visuomenės organizacijas (PVO), turinčias jaunimo bei visuomenės antikorupcinio ugdymo, viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms, tautinių mažumų integracijos klausimų sprendimo patirties“ (ši veikla kartu priskirta ir Gebėjimų stiprinimo veiklai) yra viena iš Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, Projekto veiklų, kurią vykdant siekiama prisidėti prie Šiaulių apskrities jaunimo pilietinio aktyvumo, dalyvavimo viešosios politikos formavime didinimo, plėtojant antikorupcinį ugdymą ir įsitraukimą į viešojo valdymo sprendimų priėmimą, skatinant tautinių mažumų integraciją bei išnaudojant NVO bendradarbystės potencialą vietiniu ir tarptautiniu lygiais.

Apie Aktyvių piliečių fondo (APF) programą plačiau skaitykite: https://apf.lt/

Apie 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą plačiau skaitykite: https://www.eeagrants.lt/2014_2021_laikotarpis

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »