Pateiktas pasiūlymas dėl NVO projektų finansavimo sąlygų tobulinimo

question mark, question, pile-1495858.jpg

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email
question mark, question, pile-1495858.jpg

Nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ ir Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) įgyvendinanti veiklą Nr. 2.4. „Bendro pasiūlymo iš viešojo valdymo srities „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“, kuriuo remiantis bus priimtas viešojo valdymo sprendimas ar parengtas viešojo valdymo sprendimų projektas, parengimas ir pateikimas“ bei vykdydamos šioje veikloje numatytus įsipareigojimus, parengė ir Šiaulių miesto savivaldybei (atsakingai valstybės ar savivaldybės institucijai) 2022 m. rugsėjo 15 d. pateikė pasiūlymą iš viešojo valdymo srities “Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra”.

Pasiūlymu siekiama teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių, kurie būtų įtvirtinti Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatuose, kurie tvirtinami Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Nuostatai yra pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis NVO projektų finansavimą Šiaulių mieste.

Iš viso pateikta 12 rekomendacijų, su kuriomis galite susipažinti čia . document, icon, computer-309065.jpg

Tikimasi, kad pateiktas Pasiūlymas bus apsvarstytas ir atsižvelgiant į Pasiūlymo turinį Šiaulių miesto savivaldybės administracija inicijuos Nuostatų tobulinimą.

Daugiau naujienų