Organizacijoje tęsiamas socialinių ir motyvavimo paslaugų teikimas nedirbantiems asmenims

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pagal projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (kodas 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001) tęsia socialinių ir motyvavimo paslaugų teikimą tikslinėse savivaldybėse (Akmenės, Alytaus, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio, Šilutės), prisidėdama prie projekto dalyvių, nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų, sėkmingos integracijos į darbo rinką. VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pastaruosius mėnesius dirbo vidutiniškai su 100 ir daugiau projekto dalyvių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo 2020 m. spalio mėn.) veiklų realizacijoje susidurta su nemenkais iššūkiais – dėl COVID-19 problemų bei taikomų apribojimų buvo laikinai sustabdytas tiesioginio kontakto paslaugų teikimas, persiorientuota į nuotolinių paslaugų teikimą, projekto dalyviai apmokyti naudotis Zoom programa, jiems sudarytos sąlygos įgyti virtualios komunikacijos patirties, pagerinti skaitmeninius įgūdžius, kurie itin svarbūs dalyvių savarankiško ugdymosi pastangoms perspektyvoje, jų savišvietai ir saviugdai. Taip pat buvo priimti racionalūs projekto dokumentacijos rengimo bei teikimo sprendimai, susiję su paslaugų teikimo sistemos kaita (paslaugų teikimu nuotoliniu būdu).

Nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ paslaugų paketas buvo lanksčiai modifikuotas, numatant tiek tiesioginio, tiek nuotolinio kontakto konsultacijas bei užsiėmimus.

Paskelbto karantino laikotarpiu daugiausiai projekto dalyvių švietimo ir mokymo, konsultacinės paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu, kai dalyviai jungėsi iš savo gyvenamosios vietos (su savo išmaniaisiais įrenginiais). Kai kuriems dalyviams socialinės ir motyvavimo nuotolinės paslaugos (individualios konsultacijos) teiktos dalyviui atvykus į organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ nurodytas patalpas, kuriose buvo sukurta kompiuterizuota darbo (ugdymo) vieta, užtikrintas būtinas dalyvio techninis aptarnavimas ir efektyvus paslaugos nuotoliniu būdu teikimo procesas.  Tik keliose tikslinėse  savivaldybėse buvo epizodiškai vykdytos tiesioginio kontakto individualios konsultacijos dalyviams, kuriems nebuvo įmanomas ar būtų komplikuotas paslaugų teikimas nuotoliniu būdu.

Pažymėtina, kad visuose paslaugų teikimo etapuose,  jei jų teikime buvo galimas nors minimalus dalyvio kontaktas su paslaugų teikėju ar kompiuterizuotoje darbo (ugdymo) vietoje dalyvį aptarnaujančiu darbuotoju, buvo laikomasi privalomų atsargumo priemonių, atlikti prevenciniai veiksmai, susiję su COVID-19 plitimo rizikos eliminavimu.

Pozityvu tai, kad nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, pagal projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ vykdydama socialinės integracijos veiklas bei teikdama socialines ir motyvavimo paslaugas, toliau kaupia ir gilina savo patirtį socialinės integracijos veiklų vykdyme, tobulina šios srities specializacijos gebėjimus. Tai sukuria pagrindą plėtoti socialinių ir socialinės integracijos paslaugų teikimą perspektyvoje.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »