VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pagal projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ įgyvendins projektinę idėją

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, po įvykusių viešo projektinės idėjos pristatymo, teigiamo ekspertinio vertinimo ir sėkmingų derybų su Europos socialinio fondo agentūra, pasirašė Jungtinės veiklos sutartį. Įstaigai skirtas 15500 Eur finansavimas įgyvendinti socialinės integracijos veiklas bei priemones Šiaulių mieste pagal parengtą Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelį. Pradiniame etape bus atliktas projektinės idėjos testavimas, t.y. bus įgyvendintas VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ sukurto Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio pilotinis taikymas.
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ projektinę idėją įgyvendins veikdama kaip Europos socialinio fondo agentūros partneris. Pagal nustatytus šalių įsipareigojimus bus palaikomas glaudus projektinės idėjos vykdytojo (VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“) ir projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ įgyvendinančios Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) bendradarbiavimas – ESFA teiks metodinę pagalbą dėl projektinės idėjos įgyvendinimo, projektinės idėjos vykdytojas dalyvaus ESFA organizuojamose Inkubatoriaus veiklose ir susitikimuose su ESFA dėl projektinės idėjos įgyvendinimo rezultatų.
Numatoma projektinės idėjos tęstinumo glimybė – sėkmingai įgyvendinus Sutartį ir ESFA sutinkant, planuojama leisti dalyvauti tolesnėse derybose su ESFA dėl Sutarties pratęsimo.
Esminės VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“) projektinės idėjos ir jos įgyvendinimo charakteristikos.
Projektinės idėjos tikslinė grupė – 12 Šiaulių miesto gyventojų, turinčių bedarbio statusą ir priklausančių socialinės rizikos grupei.
Pagrindinė veikla – Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio įgyvendinimas.
Projektinės idėjos įgyvendinimo trukmė – nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. sausio mėn.
Pagrindinis projektinės veiklos siekiamas rezultatas siejamas su tikslinės grupės asmenų tvariu įdarbinimu. Siekiamas įdarbintų dalyvių rodiklis – 40 proc.
Įgyvendinant VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ projektinę idėją nustatytu eiliškumu bus panaudotos tikslingos, individualizuotos, kompleksinio poveikio socialinės integracijos priemonės, taikomi įvairūs metodai. Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelis, susidedantis iš 7 etapų, bus realizuotas tokiu nuoseklumu:
1. Individualių Rekomenduojamų pokyčių ir optimalių priemonių profilių sudarymas.
2. Neigiamų darbo nuostatų „laužymas“, naujų stimulų kūrimas.
3. Papildomas įkvėpimas gyvenimo pokyčiams.
4. Geresnio gyvenimo scenarijaus kūrimas ir motyvatorių fiksavimas.
5. Informacinio raštingumo gerinimas ir pasirengimas tolesnei saviugdai.
6. Draugiška praktika realioje darbo vietoje.
7. Aktyvi darbo paieška ir papildomos pagalbos teikimas.

Šios projektinės idėjos (Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio) įgyvendinimas pagal ESFA projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ įtvirtins įstaigos tikslo – inicijuoti ir vykdyti veiklas, užtikrinančias įvairių socialinių grupių integraciją į visuomenę, skatinant jų socialinę sanglaudą, socialinį įtrauktumą ir savanorišką veiklą – realizaciją. Pažymėtina, kad projekto apimtyje pagal pateiktas Gaires VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ parengs Paslaugų aprašą, kuris turės teigiamos įtakos organizacijoje vykdomos socialinės integracijos veiklos ir kitų socialinių paslaugų kokybinei ir kiekybinei plėtotei.
Tikimasi, jog VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, bendradarbiaudama su projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ įgyvendinančia Europos socialinio fondo agentūra sėkmingai realizuos pagal Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelį numatytas socialinės integracijos veiklas ir prisidės prie nedarbo, kitų socialinių problemų sprendimo bei mažinimo Šiaulių mieste.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »