Pagal Užimtumto didinimo programą organizacija teikia paslaugas Šiaulių miesto gyventojams

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Socialinių paslaugų teikėja, nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teikia paslaugas pagal Užimtumo didinimo programą, skirtą užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų modeliui Šiaulių mieste įgyvendinti.

Iš viso bus suteikta 350 val. individualių konsultacijų ir grupinių mokymų bei užsiėmimų 18 nedirbančių, įsidarbinimo sunkumų turinčių bei socialinę paramą gaunančių Šiaulių miesto gyventojų. Teikiant paslaugas šiems klientams tiesiogiai bendradarbiaujama su Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centru. Į(si)darbinimo sunkumai ir socialinės integracijos į darbo rinką trikdžiai mažinami dirbant kartu su Socialinių paslaugų centro Nedirbančių asmenų atvejo vadybininke Jurgita Augėniene

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos užsakymu ir sprendimu, laimėjus konkursą bei po įgyvendintų paslaugų pirkimo procedūrų, nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teiks šias užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugas:

  1. Individualias konsultacijas: psichologo; teisininko; kompiuterinio raštingumo;
  2. Grupinius užsiėmimus, mokymus bei grupinio konsultavimo paslaugas: kompiuterinio raštingumo; motyvavimo; savipagalbos grupių; savęs pateikimo darbdaviui; savanorystės naudos; profesinio apsisprendimo; darbo paieškos įgūdžių.

Tikimasi, kad Užimtumo didinimo programa bus tęsiama ir 2023 metais – siekiant efektyvios pagalbos nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, kurių dauguma yra ilgalaikiai bedarbiai, būtinos tęstinės pastangos, ilgalaikė ir kompleksinė pagalba. Teikiamų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų siekiniai yra susiję su įdarbinimu (sėkminga integracija į darbo rinką), kitų socialinių ir psichosocialinių problemų sprendimu, programoje dalyvaujančių asmenų platesnio konteksto socialine integracija į bendruomenę ir visuomenę.

Daugiau naujienų