Startuoja projektas “Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

Nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pateikė projekto paraišką ir po teigiamo paraiškos įvertinimo tapo projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (kodas 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001) partneriu, prisidedančiu prie šio projekto veiklų įgyvendinimo.  

Projekto vykdytojas – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnyba šį projektą (Modelį) įgyvendina pasirašiusi iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ sutartį su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.  Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020-10-15 iki 2021-12-31 (numatomas projekto įgyvendinimo pratęsimas).

Projekto partneriai – 7 atrinktos (paraiškų konkursą laimėjusios) nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės. VšĮ „Šaurės Lietuvos kolegija“ veikia kaip Projekto partneris, priklausantis NVO  sektoriui. Nevyriausybinėms organizacijoms priskirta socialinių ir motyvavimo paslaugų teikimo tikslinei grupei funkcija.

Projekto tikslinė grupė – nedirbantys ir socialinę paramą gaunantys asmenys iš Lietuvos tikslinių savivaldybių (Akmenės, Alytaus, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio, Šilutės). Projekto tikslinei grupei teikiamos socialinės ir motyvavimo paslaugos, siekiant palengvinti nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims socialinę integraciją į darbo rinką, padėti jiems įsidarbinti.

VšĮ „Šaurės Lietuvos kolegija“ projekte teikia socialines ir motyvavimo paslaugas visose 6 tikslinėse savivaldybėse: Akmenės, Alytaus, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio, Šilutės. Veikdama pagal projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ organizacija teikia tokias paslaugas:  

1.      Švietimo ir mokymo paslaugos.  Mokymai „Sėkmingas „OP“ darbo rinkoje“ (grupiniai užsiėmimai).

2.      Psichosocialinės pagalbos konsultavimo paslaugos: emocinės (psichologinės) pagalbos konsultacijos, kito turinio konsultacijos, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius (grupinės arba individualios).

2.      Psichosocialinės pagalbos konsultavimo paslaugos: teisinio pobūdžio konsultacijos (grupinės arba individualios).

3.      Psichosocialinės pagalbos konsultavimo paslaugos: kompiuterinio raštingumo ir kompetencijos tobulinimas (grupinės arba individualios).

4.      Psichosocialinės pagalbos konsultavimo paslaugos: asmeninio finansų valdymo konsultacijos (grupinės arba individualios).

5.      Įsidarbinti siekiančio asmens konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugos (grupinės arba individualios).

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pastaraisiais metais ypač aktyviai plėtoja socialinės integracijos veiklą ir socialinių paslaugų teikimą. Socialinių ir motyvavimo paslaugų teikimas nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims pagal naująjį projektą („Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“) įtvirtina organizacijos pasirinktas strategines kryptis ir tokius uždaviniuose fiksuojamus prioritetinius siekinius: teikti kokybiškas socialines, psichosocialines, socialinės integracijos paslaugas, inicijuoti ir aktyviai dalyvauti skirtingų gyventojų grupių socialinės integracijos procesuose, skatinti gyventojus naudotis teikiamomis paslaugomis, leidžiančiomis pilnavertiškai integruotis į visuomenę; teikti asmens darbingumo, profesinių kompetencijų, pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje ir pasirengimo dirbti atkūrimą ir didinimą per socialinę reabilitaciją, vykdyti informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, atstovavimą, teikti psichosocialinę pagalbą, sociokultūrines paslaugas, ugdyti ir palaikyti socialinius įgūdžius; įgyvendinti profesinę reabilitaciją, profesinį orientavimą ir konsultavimą, bendrųjų su darbu susijusių ir profesinių įgūdžių ugdymą, realizuoti aktyvias darbo rinkos politikos priemones; plėtoti socialines, neformaliojo ugdymo ir kitas inovacijas, siekiant geresnio visuomenės poreikių patenkinimo ir aukštesnės teikiamų paslaugų kokybės.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »