Patvirtinti nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įstatai

Pasidalinkite:

Share on facebook
Share on email

2020 metų spalio mėn. notariškai patvirtinti nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Įstatai. Jų rengimas ir tvirtinimas siejamas su pastaraisiais metais organizacijoje įgyvendintais strateginiais pokyčiais (atsisakyta koleginių studijų vykdymo, persiorientuota į kitus veiklos segmentus, ieškoma kitų perspektyvių nišų viešųjų, kitų paslaugų rinkose). Pažymėtina, kad daugelį metų viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“, veikdama kaip aukštoji mokykla, savo veikloje vadovavosi Statutu.
Naujuose Įstatuose įtvirtinti tokie nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ tikslai: tenkinti visuomenės ir bendruomenės poreikius, teikiant kokybiškas socialines, psichosocialines, sociokultūrines, socialinės integracijos, bendruomenines, neformaliojo ugdymo ir švietimo, pramogų ir poilsio organizavimo, visuomenės sveikatinimo, kultūros, sporto, kūrybines, menines, rinkos, viešosios nuomonės ir kitų tyrimų, viešųjų ryšių ir komunikacijos, konsultacines verslo ir kito valdymo, užsakomųjų informacinių paslaugų centrų, renginių organizavimo ir kitas paslaugas; inicijuoti ir vykdyti veiklas, užtikrinančias įvairių socialinių grupių integraciją į visuomenę, skatinant jų socialinę sanglaudą, socialinį įtrauktumą ir savanorišką veiklą; teikti socialines paslaugas, įgyvendinti socialinius projektus, organizuoti renginius, plėtojant bendruomeninio solidarumo nuostatas ir vykdant socialines iniciatyvas, didinančias bendruomenės sutelktumą ir skatinančias bendruomeninį aktyvumą; vykdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformalųjų tęstinį ugdymą, sudarant sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą, tikslingai tobulinti profesines žinias ir gebėjimus, teikti vaikų neformaliojo švietimo ir užimtumo paslaugas; plėtoti šaliai, regionui ir miestui reikalingus tyrimus, turinčius praktinę taikomąją vertę, bendradarbiaujant su viešojo administravimo ir ūkio subjektais bei prisidedant prie socialinės ir ekonominės plėtotės; ugdyti menui ir kultūrai imlią, demokratišką, pilietiškai aktyvią, naujausiomis žiniomis įgalintą, verslią, socialiai atsakingą, pažangiai, kritiškai ir inovatyviai mąstančią, saugią, sportišką ir sveiką visuomenę; propaguoti socialiai atsakingo verslo idėją ir socialinį verslumą, prisidedant prie visuomeninės naudos ir socialinės gerovės kūrimo šalyje, regione ir mieste; dalyvauti viešosios politikos formavimo procesuose, įsitraukti į viešojo valdymo sprendimų priėmimą lokaliu ir nacionaliniu lygiais (miesto, regiono ir šalies mastu); aktyviai dalyvauti viešųjų paslaugų perdavimo-perėmimo nevyriausybinėms organizacijoms procesuose, užtikrinti Įstaigos perimtų ir visuomenei teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį jos gerinimą; vadovautis nuolatinio tobulėjimo nuostata, plėtoti socialinę partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybiniu ir verslo sektoriais, siekiant glaudesnio socialinio dialogo, efektyvios ir rezultatyvios integracijos į visuomeninį gyvenimą.
Įstatuose fiksuojama, kad nevyriausybinėje organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ vykdomos ir plėtojamos šios pagrindinės veiklos sritys: socialinių, psichosocialinių, sociokultūrinių paslaugų teikimas, socialinės integracijos, bendruomeninė, kūrybinė, meninė, sportinė, visuomenės sveikatinimo, pramogų ir poilsio organizavimo, viešųjų ryšių ir komunikacijos, konsultacinė verslo ir kito valdymo, užsakomųjų informacinių paslaugų centrų, renginių organizavimo veiklos, švietimas, tęstinis švietimas, sportinis ir rekreacinis švietimas, rinkos ir kiti tyrimai, viešosios nuomonės apklausos ir kitos veiklos. Įstatai įtvirtino viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ kaip nevyriausybinės organizacijos vaidmenį, bendruomeninių ir visuomeninių iniciatyvų raišką, plačią veiklos specializaciją ir orientaciją į nuolatinį tobulėjimą.

Daugiau naujienų

socialinis darbuotojas, siaures leituvos koelgija, socialines paslaugos,siauliai, darbo pasiulymas, darbo skelbimas, bendruomeniniai namai, specialistas

Ieškome naujo komandos nario

„Šiaurės Lietuvos kolegija“, dirbanti socialinių paslaugų teikimo srityje, kviečia į komandą prisijungti socialinių paslaugų specialistą darbui Šiauliuose.  Pagrindiniai reikalavimai: • socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo

Skaityti daugiau »
senjoru piknikas siaures lietuvos kolegija socialine veikla

Senjorų piknikas – po Šiaurės Lietuvos kolegija stogu

Organizacija SENJORO įgyvendino puikią iniciatyvą – į renginį „Senjorų piknikas“ susirinko daugiau nei 30 Šiaulių miesto senjorų. Renginys planuotas Beržynėlyje, tačiau lietus privertė rinktis planą „B“- renginio dalyvius ir svečius priėmė nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, šios SENJORO įgyvendintos socialinės iniciatyvos parneris.

Skaityti daugiau »